แพ็กเกจ VPSForex

  • 1 Cores CPU
   1 GB RAM
   16 GB M.2 SSD

   HardDisk M.2 SSD
   Network 1 Gbps CAT-IDC TH
   Data Transfer ไม่จำกัด
   Remote Desktop ไม่จำกัด
   EA Experts Advisors ไม่จำกัด
   Indicators ไม่จำกัด
   MT4 MT5 ไม่จำกัด
   รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
   Google Chrome New Version
   Win7
   รายเดือน 200 บาท
   ราย 1 ปี 990 บาท
   ราย 2 ปี 1,390 บาท
   ราย 3 ปี 1,790 บาท


   ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 1 พอต (รายปี)
   ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 2 พอต

  • 1 Cores CPU
   2 GB RAM
   16 GB M.2 SSD

   HardDisk M.2 SSD
   Network 1 Gbps CAT-IDC TH
   Data Transfer ไม่จำกัด
   Remote Desktop ไม่จำกัด
   EA Experts Advisors ไม่จำกัด
   Indicators ไม่จำกัด
   MT4 MT5 ไม่จำกัด
   รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
   Google Chrome New Version
   Win7
   รายเดือน 300 บาท
   ราย 1 ปี 1,500 บาท
   ราย 2 ปี 2,100 บาท แถมฟรี 1 ปี
   ราย 3 ปี 2,700 บาท แถมฟรี 1 ปี


   ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 1 พอต (รายปี)
   ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 3 พอต
  • 2 Cores CPU
   2 GB RAM
   16 GB M.2 SSD

   HardDisk M.2 SSD
   Network 1 Gbps CAT-IDC TH
   Data Transfer ไม่จำกัด
   Remote Desktop ไม่จำกัด
   EA Experts Advisors ไม่จำกัด
   Indicators ไม่จำกัด
   MT4 MT5 ไม่จำกัด
   รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
   Google Chrome New Version
   Win7
   รายเดือน 380 บาท
   ราย 1 ปี 1,900 บาท แถมฟรี 1 ปี
   ราย 2 ปี 2,660 บาท แถมฟรี 1 ปี
   ราย 3 ปี 3,420 บาท แถมฟรี 1 ปี


   ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 2 พอต (รายปี)
   ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 4 พอต
  • 2 Cores CPU
   4 GB RAM
   16 GB M.2 SSD

   HardDisk M.2 SSD
   Network 1 Gbps CAT-IDC TH
   Data Transfer ไม่จำกัด
   Remote Desktop ไม่จำกัด
   EA Experts Advisors ไม่จำกัด
   Indicators ไม่จำกัด
   MT4 MT5 ไม่จำกัด
   รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
   Google Chrome New Version
   Win7
   รายเดือน 570 บาท
   ราย 1 ปี 2,850 บาท แถมฟรี 1 ปี
   ราย 2 ปี 3,990.00 บาท แถมฟรี 1 ปี
   ราย 3 ปี 5,130.00 บาท แถมฟรี 1 ปี


   ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 2 พอต (รายปี)
   รีโมทผ่านจอ+โทรสอน ฟรี 1 ชม.(รายปี)
   ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 5 พอต
  • 3 Cores CPU
   3 GB RAM
   16 GB M.2 SSD

   HardDisk M.2 SSD
   Network 1 Gbps CAT-IDC TH
   Data Transfer ไม่จำกัด
   Remote Desktop ไม่จำกัด
   EA Experts Advisors ไม่จำกัด
   Indicators ไม่จำกัด
   MT4 MT5 ไม่จำกัด
   รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
   Google Chrome New Version
   Win7 Win2012
   รายเดือน 570 บาท
   ราย 1 ปี 2,850 บาท แถมฟรี 1 ปี
   ราย 2 ปี 3,990 บาท แถมฟรี 1 ปี
   ราย 3 ปี 5,130 บาท แถมฟรี 1 ปี


   ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 2 พอต (รายปี)
   รีโมทผ่านจอ+โทรสอน ฟรี 1 ชม.(รายปี)
   ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 5 พอต
  • 4 Cores CPU
   4 GB RAM
   20 GB M.2 SSD

   HardDisk M.2 SSD
   Network 1 Gbps CAT-IDC TH
   Data Transfer ไม่จำกัด
   Remote Desktop ไม่จำกัด
   EA Experts Advisors ไม่จำกัด
   Indicators ไม่จำกัด
   MT4 MT5 ไม่จำกัด
   รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
   Google Chrome New Version
   Win7 Win2012
   รายเดือน 760 บาท
   ราย 1 ปี 3,800 บาท แถมฟรี 1 ปี
   ราย 2 ปี 5,320 บาท แถมฟรี 1 ปี
   ราย 3 ปี 6,840 บาท แถมฟรี 1 ปี


   ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 4 พอต (รายปี)
   รีโมทผ่านจอ+โทรสอน ฟรี 1 ชม.(รายปี)
   ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 8 พอต
  • 4 Cores CPU
   8 GB RAM
   20 GB M.2 SSD

   HardDisk M.2 SSD
   Network 1 Gbps CAT-IDC TH
   Data Transfer ไม่จำกัด
   Remote Desktop ไม่จำกัด
   EA Experts Advisors ไม่จำกัด
   Indicators ไม่จำกัด
   MT4 MT5 ไม่จำกัด
   รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
   Google Chrome New Version
   Win7 Win2012
   รายเดือน 1,100 บาท
   ราย 1 ปี 5,500 บาท แถมฟรี 1 ปี
   ราย 2 ปี 7,700 บาท แถมฟรี 1 ปี
   ราย 3 ปี 9,900 บาท แถมฟรี 1 ปี


   ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 4 พอต (รายปี)
   รีโมทผ่านจอ+โทรสอน ฟรี 2 ชม.(รายปี)
   ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 10 พอต
  • 6 Cores CPU
   6 GB RAM
   20 GB M.2 SSD

   HardDisk M.2 SSD
   Network 1 Gbps CAT-IDC TH
   Data Transfer ไม่จำกัด
   Remote Desktop ไม่จำกัด
   EA Experts Advisors ไม่จำกัด
   Indicators ไม่จำกัด
   MT4 MT5 ไม่จำกัด
   รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
   Google Chrome New Version
   Win7 Win2012 Win10
   รายเดือน 1,100 บาท
   ราย 1 ปี 5,500 บาท แถมฟรี 1 ปี
   ราย 2 ปี 7,700 บาท แถมฟรี 1 ปี
   ราย 3 ปี 9,900 บาท แถมฟรี 1 ปี


   ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 6 พอต (รายปี)
   รีโมทผ่านจอ+โทรสอน ฟรี 2 ชม.(รายปี)
   ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 12 พอต
  • 8 Cores CPU
   8 GB RAM
   30 GB M.2 SSD

   HardDisk M.2 SSD
   Network 1 Gbps CAT-IDC TH
   Data Transfer ไม่จำกัด
   Remote Desktop ไม่จำกัด
   EA Experts Advisors ไม่จำกัด
   Indicators ไม่จำกัด
   MT4 MT5 ไม่จำกัด
   รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
   Google Chrome New Version
   Win7 Win2012
   รายเดือน 1,500 บาท
   ราย 1 ปี 7,500 บาท แถมฟรี 1 ปี
   ราย 2 ปี 10,000 บาท แถมฟรี 1 ปี
   ราย 3 ปี 13,500 บาท แถมฟรี 1 ปี


   ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 8 พอต (รายปี)
   รีโมทผ่านจอ+โทรสอน ฟรี 2 ชม.(รายปี)
   ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 16 พอต

Powered by WHMCompleteSolution